Så funkar det

Lånekort

Du behöver ett lånekort för att kunna låna och reservera böcker och annat på biblioteket. Lånekortet är personligt och kostar inget att skaffa.
Mer om Lånekort

Anpassade böcker

På biblioteken finns hjälp för dig som har svårt att läsa tryckta böcker. Vi har böcker med stor stil, lättlästa böcker, lättlästa böcker med CD samt talböcker.
Mer om Anpassade böcker

Ansökan om fjärrlån

Har biblioteket inte boken som du vill låna? I så fall kan vi beställa böcker från andra bibliotek, både i Sverige och utomlands. Det kallas för att göra ett fjärrlån. Det går också att beställa artiklar ur tidningar och tidskrifter.
Mer om Ansökan om fjärrlån

Böcker på många språk

Biblioteken har böcker, tidningar och tidskrifter på många olika språk. När du söker efter böcker så kan du välja att bara visa böcker som är på ett specifikt språk.
Mer om Böcker på många språk

Lämna inköpsförslag

Här kan du göra inköpsförslag på böcker, cd, filmer eller annat som du tycker biblioteket ska köpa.
Lämna inköpsförslag

Formulär

Formular einfacher Text

Text Beschreibung unter dem Namen  des Formulars

Text Beschreibung 2

Formulär

Medienwunsch an die Bibliothek

Geben Sie uns möglichst vollständige Informationen über das gewünschte Medium an. Für die Vormerkung des gewünschten Titels werden beim Abholen Fr. 2.- verrechnet.

Vielen Dank für Ihre Anfrage

Wir werden Ihren Vorschlag sorgfältig prüfen.

 


 


 


 

Web Form

Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.

Dagens fråga

Dagens fråga är tillfälligt borta.

Sök

Die Zentralbibliothek ist wegen Umbau bis zum 30.08.2021 geschlossen!

Wir nutzen die Zeit und bauen für Sie um!

Sie haben bereits ein verlängertes Rückgabedatum erhalten. Bei Bedarf können Sie diese Medien aber auch verlängern.

 

Melden Sie sich dazu in Ihrem Bereich an.

 

Språk